Zobraziť kurzy

Mgr. Michelle Mattieligh

Pozícia:lektorka, kouč a publicistka
Stručná biografia:
Široké poznatky a skúsenosti využíva v široko zameraných osobných konzultáciách a regresných terapiách pre jej klientov a žiakov, zamerané najmä na vzťahové, osobnostné a karmické problémy, ktoré človeka pri neriešení a nepochopení blokujú na jeho vývojovej ceste.

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle

Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú si postupne dopĺňala štúdiom psychológie. Od konca základnej školy začala dávať svoje vnútorné pocity a myšlienky do slov a na strednej škole svojimi poviedkami vyhrávala v rôznych  česko-slovenských literárnych súťažiach. Takisto sa s nimi zapájala do prednesových súťaží, čím odmalička zdokonaľovala svoj vyjadrovací prejav, na ktorý sa jej toľko ľudí po prednáškach pýta. Už počas strednej a vysokej školy sa jej široké poznávanie nekoneèných håbok ľudskej osobnosti, odkazov starých vyspelých kultúr a skúmanie rôznych tajomstiev medzi nebom a zemou stalo zaujímavým koníčkom, ktorý z osobného štúdia prerástol postupne do článkov na stránky časopisov a novín, kde písala pod menom Michelle Zavarská. Tak sa mu mohla každodenne venovať s plným nasadením vo veľmi širokom zábere. Jeho prenášaním do praxe sa dopracovala k inému pohľadu na život, na miesto človeka v ňom a na jeho dušu a ducha. Vytiahla tým na povrch zo svojho vnútra schopnosti, ktoré tam nosíme hlboko ukryté a často s nimi vôbec nepracujeme.

Poznávanie v rôznych oblastiach preniesla po rokoch na žiadosti jej čitateľov a okolia do živého slova – do širokého „doplnkového štúdia“ pre dospelých v podobe vzdelávania v obèianskom združení, ktoré dnes poznáte pod menom  PYRAMÍDA OSOBNOSTI – centrum sebarozvoja. Tu pred trinástimi rokmi začínala svoju prednáškovú a školiacu činnosť, ktorou vedela obsiahnuť viac oblastí.

Dodnes venuje základ pozornosti pochopeniu zmyslu života a nájdeniu svojho stredu v ňom, aby človek porozumel, prečo tu vôbec na Zemi je a čo je tu jeho úlohou dosiahnuť a zažiť. Ukazuje cestu ako dosiahnuť harmóniu, rovnováhu, šastie, úspech, radosť, zdravie a silu. Popritom poukazuje na nezvyčajné javy medzi nebom a zemou a odkrýva našu minulosť, ktorá sa novými objavmi posúva výrazne dopredu a otvára nám dosiaľ netušenú dávnu minulosť.

Zdôrazňuje nutnosť neustálej práce na vlastnom sebarozvoji, ktorý podľa nej musí prebiehať naraz vo všetkých troch rovinách ľudskej osobnosti. Pretože, aby sme dokázali správne pochopiť javy a súvislostí okolo nás a využili to na ovládnutie seba a formovanie svojho osudu podľa našich predstáv, potrebujeme k tejto sebapremene získava energiu z:

a/ roviny telesnej staraním sa o svoje telo, ktoré nebudeme zbytočne preťažovať toxínmi a škodlivinami, ale pravidelne očisovať a dopĺňať mu potrebnú výživu buniek a ktoré budeme posilovať pravidelným pohybom
b/ roviny duše cez kontrolu negatívnych emócii a stresov, ako aj harmonizáciu živlov našej povahy, cez prácu s energiami, ktoré posilňujú a omladzujú človeka a očistu starých bunečných záznamov bolestí a tráum
c/ roviny ducha v pochopení spolupráce vedomia s podvedomím, v pozitívnom myslení a programovaní, v trénovaní koncentrácie a obrazotvornosti, v psychickom posilòovaní našej osobnosti a tým aj celkového psycho-somatického zdravia, v relaxovaní cez rôzne druhy meditácií a mentálnych cvičení na odbúravanie stresov a blokov z boľavej minulosti až po rozvoj tvorivosti, intuície a jasnovidnosti

Tieto široké poznatky a skúsenosti využíva v široko zameraných osobných konzultáciách a regresných terapiách pre jej klientov a žiakov, zamerané najmä na vzťahové, osobnostné a karmické problémy, ktoré človeka pri neriešení a nepochopení blokujú na jeho vývojovej ceste. Rovnako sa však môžete dozvedieť o sebe viac z iného uhla pohľadu, o vašich dôležitých skúškach a karmických úlohách, ako aj dôležité informácie o vašom zdraví a jeho upevnení, o očistách tela, duše a ducha – doplnené iným „videním“, „vedením“ či staroegyptskou numerológiou a komunikáciou s majstrami, anjelmi…

Všetky spomínané vedomosti si môžete osvojiť aj vy dlhodobejším štúdiom s  tréningami na pravidelných a na seba nadväzujúcich seminároch Celostného osobnostného rozvoja. Podľa toho, koľko slobodne vydržíte, môžete chodi do „školy“ sebarozvoja od jedného semestra až do piatich. Aby sa však človek mohol učiť prenáša svoje vedomie do vyšších úrovní kvôli získavaniu rôznych informácií a tvorivých inšpirácii, potrebuje sa najprv pevne stabilizovať v našej hmote, ovládnuť v nej seba, svoj život a svoje zdravie. Tak začína vyše dvojročná intenzívna výučba: vybudovaním silných základov našej osobnosti, pevným zakorenením v našej realite, nájdením zmyslu života cez sebarealizáciu a sebanaplnenie.

Prelieči svoje staré zranenia z detstva a zo vzťahov, pochopi silu osobného magnetizmu, kotrý nám priťahuje dokola isté typy partnerov, až kým tento princíp nepochopímne a sami neovládneme,  naučiť sa správne správať k sebe samému, svojmu okoliu a hlavne k svojim partnerom a hlavne nájsť cestu do svojich hĺbok plných sily a poznania a prebudi v sebe rôzne skryté kvality a schopnosti – sa zas naučíte na seminároch: Alchýmia ženy – prebudenie síl tvojej skrytej bohyne.

Ak nemáte čas či výdrž na takéto dlhodobejšie hĺbkové semináre – k sebapoznaniu, sebarozvoju a sebapremene, ale aj vnútornej očiste a k spracovaniu vašej osobnej  a rodovej karmy, ktorá nás neraz blokuje na našej ceste vzostupu a my o tom ani nevieme, sa môžete dopracovať aj cez každoročné júnové relaxačno-dovolenkové pobyty pri mori v Chorvátsku, ktorých sa ľudia môžu toto leto zúčastniť už štrnásty krát.

Keď nemôžete cestovať na bratislavské semináre – k sebazdokonaleniu a sebadôvere vo vašom domácom, prostredí vás povedú aj slovno-hudobné nahrávky relaxačno-meditačných a vzdelávacích  CD z  obľúbených niektorých prednášok a meditačných sérií, ktoré postupne na seba nadväzujúc podporia váš sebarozvoj na každej úrovni a naučia vás relaxovať, očisovať sa, dobíjať energiu, uzdravovať sa, meditovať, tvori svoju budúcnos podľa vašich predstáv, budovať svoju kariéru či zlepšovať svoje vzťahy s plným prijatím tejto protipólovej duality a vedie ju správne v sebe spracovať aj so všetkými jej tienistými stránkami a problémami a naučí vás prežívať tento život  s jeho  neraz náročnými skúškami ľahšie,  hravejšie a radostnejšie, aby ste ho dokázali milovať a teši sa z neho.

Hlavným krédom Michelle Mattieligh je:
že sme všetci na tejto planéte navzájom poprepájaní a oddelenosť medzi nami neexistuje. Osud Modrej planéty závisí od života jednotlivcov na nej prebývajúcich. Utrpenie či štastie druhých, nevedomosť alebo pochopenie jednotlivcov vždy nejakým spôsobom ovplyvňuje celok. Preto by nám životy iných nemali byť ľahostajné. A tak každý môže k ozdraveniu tejto planéty prospieť svojím vlastným šťastne prežitým životom, ak sa v ňom naučí orientovať, rozumieť mu a samostatne fungovať.