Pilates

Čo je pilatesova metóda

Pilatesova metóda, ktorá Vám môže zmeniť život. Cvičením sa dostanete ku zdraviu a kráse, dosiahnete pozitívny efekt nie len na fyzickej stránke tela, ale prejaví sa i na psychike. Spojením tela a mysle sa naučíte vnímať svoje telo, budete mať nad ním kontrolu. Správnym cvičením, pri ktorom treba klásť dôraz na presnosť prevedenia cvikov môžete zmierniť zlé návyky, ktoré ste nadobudli jednostrannou záťažou organizmu a nezdravým spôsobom života. Cvičenie je zostava cvikov, ktoré sa prispôsobujú zdravotnému stavu klientov pomocou ich modifikácií. Budujete hlavne vnútorné svaly, ktoré sú najbližšie k chrbtici a chránia ju. Vaše skrátené svaly sa cvičením naťahujú, ochabnuté posilňujú, Vaše svaly musia byť nie len silné, ale aj pružné. Na každej lekcii precvičíte celé telo. Na hodinách používame pomôcky /thera bandy, fit lopty, over bally, rollery, cora bandy, balančné podložky…/, ktoré pohybu napomáhajú, ale naopak dokážu urobiť pohyb náročnejším. Hodiny sú rozdelené podľa náročnosti, od začiatočníkov až po pokročilých. Odporúčame nováčikom telefonicky si dohodnúť konzultáciu /0907 484 377/, na ktorej sa zhodnotí zdravotný stav a bude mu odporučené cvičenie buď individuálne alebo v skupine pre začiatočníkov.

Cenník

Skupinové cvičenia jednorázový vstup

 • začiatočníci a pokročilí

 • 60 min.

 • cena pre člena/hosťa

4/4,50€

Skupinové cvičenia permanentka na 10 vstupov

 • začiatočníci a pokročilí

 • 60 min.

 • cena pre člena/hosťa

35/40€

Individuálna hodina pre 1 osobu

 • 60 min.

 • cena pre člena/hosťa

15/20€

Individuálna hodina pre 2 - 4 osoby

 • 60 min.

8€

Ročné členské Lighthouse klubu

 • Členstvo v Lighthouse klube bude možno zakúpiť od 1.1.2016.
  Do tohto termínu platia členské ceny pre každého.

30€

Skupinové cvičenia jednorázový vstup

 • začiatočníci a pokročilí

 • 60 min.

 • cena pre člena

4€

Skupinové cvičenia jednorázový vstup

 • začiatočníci a pokročilí

 • 60 min.

 • cena pre hosťa

4,50€

Skupinové cvičenia permanentka na 10 vstupov

 • začiatočníci a pokročilí

 • 60 min.

 • cena pre člena

35€

Skupinové cvičenia permanentka na 10 vstupov

 • začiatočníci a pokročilí

 • 60 min.

 • cena pre hosťa

40€

Individuálna hodina pre 1 osobu

 • 60 min.

 • cena pre člena

15€

Individuálna hodina pre 1 osobu

 • 60 min.

 • cena pre hosťa

20€

Individuálna hodina pre 2 - 4 osoby

 • 60 min.

8€

Ročné členské Lighthouse klubu

 • Členstvo v Lighthouse klube bude možno zakúpiť od 1.1.2016.
  Do tohto termínu platia členské ceny pre každého.

30€

VÝHODY ČLENSTVA LIGHTHOUSE KLUBU:

 • 1. Právo na prednostnú registráciu na klubové aktivity. Toto právo platí do doby 48 hodín pred danou aktivitou (športovým
  cvičením, seminárom, workshopom, prednáškou a pod..). Ak sa do tejto doby kapacita aktivity naplní členmi klubu, registrácia
  nečlenov na danú aktivitu nebude platná a nebude sa im to oznamovať. V prípade, ak počet registrovaných členov v stanovenej
  lehote pred aktivitou prekročí kapacitu podujatia, ich registrácia bude potvrdzovaná podľa poradia, v ktorom sa registrovali.
  Ostatní členovia budú o nepotvrdenej registrácii oboznámení. V prípade, že kapacita podujatia nebude 48 hodín pred jeho začatím naplnená, bude možná registrácia členov aj nečlenov a bude sa potvrdzovať podľa poradia, bez ohľadu na status voči klubu.
 • 2. V prípade, že jednorázové podujatia organizované klubom budú mať možnosť zvýhodnenej ceny, bude táto poskytnutá výlučne
  iba členom klubu. Nečlenom klubu zvýhodnená cena na jednorazové podujatia organizované klubom poskytnutá nebude.

Ak chcete vedieť viac, alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosim p. Martinu Zaťkovú, buď telefonicky na  0903 593 777 alebo emailom na:  zatkova@lighthouseclub.sk