Zobraziť kurzy

PhDr. Michlerová Zita

Klinická psychologička, psychoterapeutka

Psychológii sa venujem 28 rokov  a dúfam, že ešte nejaký ten rok budem. Moja pracovné začiatky boli v prostredí nemocnice a tento rok som oslávila 20. výročie svojej súkromnej praxe. Okrem toho, že sa venujme svojim klientkam a klientom vo svojej ambulancii v Trnave, venujem sa aj mojej „srdcovke“ a to je príprava a výcvik budúcich psychoterapeutov, pre ktorých spolu so svojimi kolegami organizujeme komplexné vzdelávanie.

Okrem mojej najväčšej záľuby – práce ,veľmi rada cestujem, mám rada dobrú hudbu a spev akéhokoľvek žánru. Aj keď  moja práca je náročná na kontakt s ľuďmi, veľmi rada sa aj mimo nej stretávam s veselými, aktívnymi  ľuďmi , ktorí aj mňa inšpirujú a „ energetizujú“.

Ponuka pripraviť pre aktívne ženy stretnutia s psychologickou tematikou ma nadchla a veľmi sa na jej naplnenie teším. Dúfam, že naše stretnutia budú navzájom obohacujúce, príjemné , a že sa mi podarí Vám sprostredkovať psychológiu pre život  v podobe, ktorá bude pre Vás zaujímavá a prospešná a obohacujúca.

Teším sa na stretnutie s Vami.