Ako najlepšie zvládnuť obdobie súčasných transformácií

o skutočných máyskych odkazoch (poznanie zozbierané z osobných ciest po mayských metropolách v Mexicu a na Jucatáne v januári 2013) = premietaná prednáška

 • opakujúca sa evolúcia na Zemi = zasiahnutie našej slnečnej sústavy pásmom vysoko vibračnej kozmickej transformačnej energie – vysvetlenie týchto pravidelných cyklov evolučnych premien  podla starých  poznaní vyspelých kultúr
 • aké následky má toto silnejšie kozmické žiarenie na naše slnko a ono zas svojimi zvýšenými protuberanciami na náš životna Zemi, naše vedomie, na klimatické zmeny na tejto planéte a jej aktivujúcu sa vulkanickú činnosť
 • ako to je s možným prepólovanim pólov takomto pravidelne sa opakujúcom období premien energií a čo sa nám pri tom môže stat? Pohlady vedcov a dôvody – prečo vedci nepublikujú verejne informácie, ktoré vedia– aby nevyvolávali paniku, odkazy a záznamy st. kultúr o podobných prepólovaniach z minulosti
 • história opakujúcich sa cyklov časuna Zemi a premeny svetov podla kmeňov Hopi a Mayov
 • posolstvá kruhov v obilí– kto ich na zem „posiela“?, – ake posolstvo nám majú tlmočit a pred čim varovať?
 • záhadné kalendáre Mayovnazerajuce do ďalekej minulosti ale aj budúcnosti vysvetľujúce súčasné zrychľovanie času a celú evolúciu vesmíru,
 • akú úlohu tu zohrali Mayoviaza svojich čias – odkiaľ prišli ti, ktorí ich učili a nacas sa k nim prisťahovali? kam potom zmizli a čo nas podla nich čakí?
 • o čom bude duchovný vzostup človeka v ére Vodnára, ktorá práve začala? = v očakávanej „zlatej ére ľudstva“  a čo ju charakterizuje,
 • staré posvätné tajomstvá o ovplyvňovaní osudu a prebiehajucich zmenách na Zemi,  vyvojové cykly osobnosti – ktore treba dodržiavat, ak   chceme bytostne a harmonicky rásť smerom nahor a nezastaviť svoju vlastnú evolúciu…
 • naše vlastné ovplyvňovanie reality okolo nás– aj my svojimi vyžarovanými energiami vplývame na to – či bude táto premena pokojnejšia či búrlivá, máme väčšiu silu ako si uvedomujeme
 • čo robiť – aby sme bez ujmy na zdravi a psychike dokázali zvládnuť tieto náročné premenypočas jednej generácie?,
 • nevyhnutný náš nový pohľad na svet a  pochopenie nutnej spolupráce, zjednotenia ľudí, neľahostajnosti  a účasti všetkých  na záchrane planéty a jej rýchlo sa míňajúcich zdrojov,
 • otvorenie srdca a spriechodnenie lásky voči sebe navzájomv tejto novej dobe, je jediná cesta vnútorných zmien človeka = ako sa dá hromadnou spoluprácou zdvihnúť energia celej planéty a v prípade jej ohrozenia aj dokonca pomocť zvládnuť jej  isté tlaky vyšších energií,   všetci sme jedno vedomie – pochádzame z jedného zdroja…  moderné výskumy objavili, čo zasvátenci dávno vedeli, ale dnešní  ľudia na to zabudli…… že…
Michelle-Mattieligh

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú

Zanechajte nám svoje myšlienky