Ako umožňovali staré národy vstúpiť nevedomým do spirituálnych dimenzií

– poznanie zozbierané z osobných ciest po Francúzsku a Blízkom východe = premietaná prednáška

geomantická energetická sieť existujúca okolo Zeme,
silové elektrické pole megalitických kultových stredísk,
zosilňovače energií,
Stonehenge – vzácna zachovaná astronomicko-energetická svätyňa?,
čo si doniesli templári z Jeruzalema počas križiackych výprav a pravda o ich putovaní na východ,
prečo prekliali a zlikvidovali templárov – čo vedeli viac ako iní?,
novo objavená svätá geometria – božie vzorce vesmíru zakódované v tvaroch,
čo spôsobuje zmenený stav vedomia a zjednodušený vstup do spirituálnych dimenzií,
tajomstvá gotických katedrál – pôvodné prvé gotické  katedrály vybudované po križiackom návrate z Jeruzalema vo Francúzsku na poznaní svätej geometrie…

… premietaná prednáška = fotky a zážitky z potuliek po Francúzsku

Michelle-Mattieligh

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú

Zanechajte nám svoje myšlienky