SEBAPOZNANIE POMOCOU STAROEGYPTSKEJ TAROTOVEJ NUMEROLÓGIE A ŽIVLOVEJ ASTROLÓGIE I. – III.

SEMINÁR je rozdelený do troch častí.

Časť 1 prebieha v termíne od 26.2.2016 (1A) a 27.2.2016 (1B)  v čase od 17 hod do 21 hod.

Časť 2 prebieha v termíne od 11.3.2016 (2A) a 12.3.2016 (2B) v čase od 17 hod do 21 hod.

Časť 3 prebieha v termíne od 13.5.2016 (3A) a 14.5.2016 (3B) v čase od 17 hod do 21 hod.

– v tomto seminárovom cykle sa pozrieme na staroegyptské tajomstvo životných ciest bytostí prechádzajúcich hmotným svetom sem na Zem. Majú symbolizovať rôzne skúšky a osudy, kým sa z animálnej ľudskej bytosti učením a zušľachťovaním stane ”bohočlovek“ – schopný vyrovnať sa svojim učiteľom: dokonalejším bohom. Tieto skúšky a osudy človeka sú odtlačkami rôznych energií, ktoré cestami svojich minulých životov tvoríme a ponorom sem dolu priťahujeme. Môžeme im porozumieť cez symboly egyptského Tarotu – školy zasvätenia.

– skrývajú v sebe všetky vedomosti a skúsenosti a poznania, ktorým sa tu máme naučiť a ktoré tu máme prežiť, aby sme dobre zložili naše pozemské skúšky a prekonali prekážky. Pomocou ich poznania ľahšie tvorili našu realitu a náš osud podľa vlastných predstáv

– porozumieme cez ne viac sami sebe, svojím reakciám a postojom. Tým ich môžeme pochopiť a predvídať a tak dostať pod kontrolu, aby sme našli bez zbytočného utrpenia tak potrebnú rovnováhu a harmóniu v tejto náročnej dualite.

pohľad na ľudí cez filter živlovej astrológie vám  ukáže – aké odlišné   energie sme v našich podstatách a podľa toho  ľahko zistíme  – čo môžeme od koho čakať v zmysle prejavu, spôsobu reakcií a komunikácie, pomôže nám to – naučiť sa ľudí akceptovať takých akí proste prirodzene sú  a ukáže nám to – ako s nimi komunikovať, ak chceme mať pokojné a s každým harmonické vzťahy

 

Michelle-Mattieligh

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú

Zanechajte nám svoje myšlienky