Cestovanie k božskému zdroju

Do prenatálu a minulosti – vyčistiť karmické bloky vo vzťahoch = silný zážitkový sobotný workshop

a/ Skúmanie minulých životov a regresná terapia:

 • existujú dôkazy o minulých životoch pomocou regresov?,
 • hľadanie dôkazov od odborníkov až po výpovede malých detí,
 • traumatické a bolestivé  udalosti minulých životov – korene našich dnešných psychických a zdravotných problémov,
 • princípy liečenia duše pomocou regres. terapie a hlavné techniky,
 • nehypnotický regres a sebapoznanie v hladine alfa,

meditácie:

 • výlet“ do minulosti a pohľad na dôležitý karmický uzol v našej súčasnosti, jeho rozpustenie a riešenie bolestných vzťahov
 • získanie informácií o našich súčasných životných skúškach a poslaní

b/ Pohľad na život a smrť očami svetových náboženstiev a filozofií,  karma a dharma, reinkarnácia:

 • odkiaľ prichádzame a načo sa tu „trápime“, prečo sa vtelujeme?
 • aký to tu má všetko  hlbší zmysel?, prečo sa sem tešíme?
 • smrť a priebeh umierania očami médií, zasvätencov, ale aj parapsychológov,
 • príprava ducha v barde na nové vtelenie,
 • s kým a ako hodnotíme náš uplynulý život so všetkými jeho skúškami,
 • rozpustený strach z umierania a z „druhého brehu“ prináša vnútorný pokoj a väčšiu rovnováhu,
 • obyvatelia druhého „posmrtného“ sveta

meditácie:

 • ovorenie nášho srdca láske a spriechodnenie toku energií cez tento náš kozmický kanál…, prechod bránou smrti a zrodenia… od vývoja v prenatálnom období – cez spojenie s vlastnou matkou na počiatku…..
  – pohľad na vtelenie zhora…
  – až po spojenie so zdrojom najvyššim a splynutie s ním….. a pohľad na našu existenciu a zmysel bytia  z  nadhľadu
  – rozpustenie strachu z umierania a konca našej existencie

c/ Pri voľnom čase na záver – vzájomné zdielanie a rozprávanie  aj o vašich osobných záhadných a „nevysvetliteľných“ zážitkoch, stavoch a  ich objasňovanie

Michelle-Mattieligh

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú

Zanechajte nám svoje myšlienky