Egypt II. – Tajomné mystéria Egypta – skryté poznanie a sebapremena na „bohočloveka“

– poznanie zozbierané z ciest po Egypte = premietaná prednáška

odkazy a posolstvá starých múdrych Egypťanov o ich mystickom poznaní a ich cesta k osvieteniu,
prví egyptskí králi a bohovia Eset a Usiré sú v starých egyptských, arabských a dokonca aj v sumerských textoch vykresľovaní ako reálne a existujúce bytosti – vyspelí vládcovia a učitelia,

Usirove mystéria zmŕtvychvstania – cestovanie po druhom brehu,
zasväcovanie vo Veľkej Usirovej pyramíde,
ženské Esetine mystéria,
liečenie v Esetinej strednej pyramíde,

zložitý posmrtný život Egypťanov,
ako a prečo balzamovali ľudí i milióny zvierat,
špecifické pohrebné rituály,

Hermes Trismegistos a prvé diela o mágii ako kráľovskej prírodnej vede poznávajúcej energie a živly prírody a človeka uprostred nich
= ich cesta  premeny človeka na dokonalejšieho „bohočloveka“ seba zušľachťovaním…

… premietaná prednáška = fotky a zážitky z opakovaných ciest po Egypte

Michelle-Mattieligh

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú

Zanechajte nám svoje myšlienky