Predsa sa smrťou život nekončí? – O umieraní a druhom svete

aký to tu v tomto svete má všetko zmysel?,
o živote a jeho skúškach, úlohách, ktoré vnímame často ako problémy
s kým a ako hodnotíme uplynulý život s jeho skúškami,

smrť a priebeh umierania očami médií a zasvätencov,
výskumy fáz umierania prostredníctvom hypnotických médií,

príprava ducha na nové vtelenie a prípravy stretnutí s blízkymi dušami kvôli splateniu karmy a dharmy,

rozpustený strach z umierania prináša vnútorný pokoj,
silnejšie vnímanie vzácnej chvíle „tu a teraz“ a väčšiu vnútornú rovnováhu…

– pilotná prednáška k zážitkovému  semináru:
PRECHOD ZA HRANICU NAŠEJ SMRTI A SPOJENIE S BOŽSKÝM ZDROJOM  – ako sa nebáť vlastnej smrti, ktorá je len cielene vytvorenou ilúziou nášho vedomia

Michelle-Mattieligh

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú

Zanechajte nám svoje myšlienky