Umožňuje regresná terapia cestovanie do minulých životov?

= vedecký, moderný  pohľad na skúmanie minulých životov a ako nám môžu pomôcť pri pochopení dnešných zdravotných a psychických problémov

poznanie dávnych šamanov o živote a smrti,
reinkarnácia v kresťanstve a jej vymazanie z biblie,
znesvätené Origenovo teologické učenie o reinkarnácii a karme,

prevteľovanie ducha do mužských a ženských tiel,
duálne duše, kolektívne duše,

morfogenetické pole a akáša = informačná databanka,
spomienky na minulosť,
objavy moderných psychológov,
čo je regresná terapia,
existujú viaceré dôkazy o existencii minulých životov pomocou regresov? = výskumy psychoterapeutov a vedcov,

traumatické udalosti minulých životov – korene našich dnešných psychických a zdravotných problémov,
čo treba hľadať vo svojich  minulých životoch … kedy a prečo sa nimi máme zaoberať – aby nám to bolo nápomocné k sebapoznaniu a sebaliečeniu…a posunu vo svojom vývoji nahor.

Michelle-Mattieligh

„Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky jej ponúkané možnosti a sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný.“ Michelle Vyštudovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave, ktorú

Zanechajte nám svoje myšlienky